Bilimsel programı indirmek için TIKLAYINIZ

BİLİMSEL PROGRAM

 24 ŞUBAT 2022, PERŞEMBE
  
09.00-12.00GİRİŞ VE KAYIT
  
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
 Hatice MANCI, Merve AYHAN
  
12.00-13.30ÖĞLEN YEMEĞİ
  
13.30-13.45AÇILIŞ TÖRENİ
  
 İlkay KARAOĞLAN
 Mehmet ÖZDEN
 Saim DAYAN
  
13.45-14.30KONFERANS-1: “İNSAN, PANDEMİ VE MİKROPLAR”
 Oturum Başkanı: Ayhan AKBULUT, Sercan ULUSOY 
  
 Konuşmacı: Barış OTLU   sunumu indir
  
14.30-15.30OTURUM-1 “ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ”
 Oturum Başkanları: Mehmet ÖZDEN, Kutbettin DEMİRDAĞ
  
15.00-15.30Antibakteriyel Direnç sunumu indir
 Emine PARLAK
  
14.50-15.10Antifungal Direnci sunumu indir
 

Ferit KUŞÇU

  
15.10-15.30ART Direnci sunumu indir
 

Figen YILDIRIM

15.30-15.50

ARA

15.50-16.50OTURUM-2: “GRAM NEGATİF ENFEKSİYONLARDA GÜNCELLENEN TEDAVİ SEÇENEKLERİ”
  
 Oturum Başkanları: Selçuk KAYA, Gülden ERSÖZ
  
15.50-16.20Gram Negatif Enfeksiyonlar sunumu indir
 Ömer KARAŞAHİN
  
16.20-16.50Non-Fermentatifler sunumu indir
 Faruk KARAKEÇİLİ
  
16.50-17.30SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
 Oturum Başkanları: Şafak ÖZER BALİN, Selçuk NAZİK
  
  
 25 ŞUBAT 2022, CUMA
  
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
 Yakup DEMİR, Elif Zelal ÇİFTÇİ
  
  
  
09.00-09.45KONFERANS-2: “ENFEKSİYON TANI VE YÖNETİMİNDE BİYOBELİRTEÇLERİN ÖNEMİ”
 Oturum Başkanları: Saim DAYAN, Yusuf ÖNLEN
 

Vildan AVKAN OĞUZ

09.45-10.30

UYDU SEMPOZYUMU-1: KHB TEDAVİSİ NE ZAMAN ZOR? ZOR OLGULAR. ZOR KARARLAR

 

Konuşmacılar: Mehmet KORUK, Süheyla KÖMÜR

10.30-10.45ARA
  

10.45-11.25

OTURUM-3: OTURUM-3 “ANTİMİKROBİYAL KOMBİNASYONLARI; NEREDE? NE ZAMAN ? NASIL?

 Oturum Başkanları: Oğuz Reşat SİPAHİ, Kemalettin ÖZDEN

10.45-11.05Antifungal Kombinasyonlar sunumu indir
 Tayibe BAL
  
11.05-11.25Antibakteriyel Kombinasyonlar sunumu indir
 Süheyla KÖMÜR
  
11.30-12.15

UYDU SEMPOZYUMU-2: ”HIV Tedavisinde Güçlü Başlangıç & Bugünden Sadelik: DTG + 3TC”

Moderatör: Yeşim TAŞOVA

Ayhan AKBULUT, Yaşar BAYINDIR

  
12.15-13.30ÖĞLEN YEMEĞİ
  
13.30-14.30OTURUM-4: “HEMATOLOJİK MALİNİTELERDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ”
 Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Funda MEMİŞOĞLU
  
13.30-14.00Hematolojik Malinitelerde Aspergilloz Yönetimi
 Recep TEKİN sunumu indir
  
14.00-14.30Hematolojik Malinitede Sepsis sunumu indir
 Handan ALAY
  
14.30-15.15

UYDU SEMPOZYUMU-3: ” B/F/TAF İLE UZUN DÖNEM TEDAVİ BAŞARISI”

Moderatör: İlkay KARAOĞLAN

B/F/TAF İle Geniş Hasta Populasyonunda Etkililik & Direnç & Hızlı Tedavi ve Uyum

Hüsnü PULLUKÇU

B/F/TAF İle Güvenlilik – Tolerabilite – İmmun İyileşme 

Aslıhan CANDEVİR

  
15.15-15.45 ARA
  
15.45-16.45OTURUM-5: “CERRAHİ VE İNVAZİF GİRİŞİM ÜNİTELERİNDE SORUNLU ENFEKSİYONLARIN YÖNETİMİ” 
 Oturum Başkanları: Celal AYAZ, Yasemin ERSOY
  
15.45-16.05Protez Enfeksiyonları sunumu indir
 Mehmet ÇABALAK
  
16.05-16.25 Şant Enfeksiyonları sunumu indir
 Tuba TURUNÇ
  
16.25-16.45Pace Enfeksiyonları sunumu indir
 Ayşe Seza İNAL
  
  
 26 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
  
  GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ 
 Duran Furkan UÇAR, Ülkiye YETİM
  
08.00-09.00SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
 Oturum Başkanları: Seyit Ali BÜYÜKTUNA, Fesih AKTAR, Şaban İNCECİK
  
09.00-10.30OTURUM -6: “ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONSÜLTASYONLARINDA YAŞANAN SORUNLAR”
 Oturum Başkanları: Mehmet PARLAK, Mustafa NAMIDURU
  
09.00-09.30

Yoğun Bakım Ünitelerinde 

Ayşe SAĞMAK TARTAR

  
09.30-10.00

 Transplantasyon Üniterinde sunumu indir

Sibel ALTUNIŞIK TOPLU

  
10.00-10.30

Onkoloji ve Hematoloji Ünitelerinde sunumu indir

Ebru KURŞUN

  
10.30-10.45ARA
  
10.45-11.30

UYDU SEMPOZYUMU-4: “NON-İNVAZİV YÖNTEMLERLE KRONİK HEPATİT B HASTALARINA YAKLAŞIM”

Non-invaziv Laboratuvar Yöntemleri Kronik Hepatit Hastasının

Ediz TÜTÜNCÜ

Non-invaziv Görüntüleme Yöntemleri İle Kronik Hepatit B hastasına Yaklaşım

Yusuf YILMAZ

  
11.30-12.15 OTURUM -7: “GLOBAL BİR BAKIŞ AÇISI: HCV”
 Oturum Başkanları: Behice KURTARAN, Özlem KANDEMİR
  
11.30-11.55HCV Eliminasyonu mümkün mü? sunumu indir
 Mustafa Kemal ÇELEN
  
11.55-12.15AMATEM VE HCV  sunumu indir
 Fatih ESMER
  
12.15-13.30ÖĞLEN YEMEĞİ
  
13.30-14.15

UYDU SEMPOZYUMU-5:”İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLARDA ERKEN TEDAVİNİN ÖNEMİ”

Moderatör: Dilek ARMAN

İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda Erken Tedavinin Önemi

Ferit KUŞÇU

  
  
14.15-15.30UYDU SEMPOZYUMU-6: DİRENÇLİ GRAM NEGATİF ENFEKSİYON YÖNETİMİ
 

Konuşmacılar: Behice KURTARAN, Recep TEKİN

  
15.30-16.00ARA
  
16.00-17.00OTURUM-8: “ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ UYGULAMALARI”
 Oturum Başkanları: Aslıhan CANDEVİR, Ali KAYA
  
16.00-16.20Hematolojik Kanserler ve KİT  sunumu indir
 Özgür GÜNAL
  
16.20-16.40Solid Organ Transplantasyonlarında Profilaksi sunumu indir
 Adem KÖSE
  
  
 27 ŞUBAT 2022, PAZAR
  
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
 Hülya ALTUN ÜN, Onur KALYENCİ
  
09.00-09.40OTURUM-9: “ÖZEL KONAKTA HBV YÖNETİMİ”
 Oturum Başkanları: Selma ATEŞ, Ediz TÜTÜNCÜ
  
09.00-09.20Gebelik ve HBV sunumu indir
 İlknur ESEN YILDIZ
  
09.20-09.40İmmünsupressif Ajanlar ve HBV Yönetimi sunumu indir
 Çiğdem MERMUTLUOĞLU
  
  
09.40-10.20OTURUM-10: “COVID-19 PANDEMİSİNDE GÜNCEL DURUM”
 Oturum Başkanları: Nazan BAYRAM, Mehmet BAKIR
  
09.40-10.00Tedavide Gelinen Son Nokta sunumu indir
 Ayşe Özlem METE
  
10.00-10.20Covid-19 Aşıları sunumu indir
 Meltem TAŞBAKAN
  
10.20-10.30ARA
  
10.30-11.30OTURUM-11: “GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ”
 Oturum Başkanları: Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Murat DİZBAY
  

10.30-10.50

Renal Replasman Gerektiren Hastalarda Enfeksiyonların Yönetimi

Orçun BARKAY sunumu indir

  

10.50-11.10

 Endokardit 

Gülden ESER KARLIDAĞ

  
11.10-11.30

Özel Konakta Akılcı İlaç Kullanımı sunumu indir

Eyüp ARSLAN

  
11.15-11.45SERBEST KÜRSÜ: “DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE HIV GERÇEĞİ”
 

Oturum Başkanları: Yaşar BAYINDIR, Yeşim TAŞOVA

Merve Meryem ÖREN, Tuba DAMAR ÇAKIRCA, Gülten ÜNLÜ

  sunumu indir             sunumu indir                     sunumu indir

11.

45-12.00

KAPANIŞ
  
 Yeşim TAŞOVA
 Yaşar BAYINDIR
 Mustafa Kemal ÇELEN